Yngve Nordgård: språkvask, korrektur, oversettelse

Tlf.: 470 50 946

Hjemmeside

Jeg språkvasker og leser korrektur på tekster på begge målformene. Jeg oversetter fra engelsk, dansk og svensk til norsk, fra norsk til engelsk samt mellom bokmål og nynorsk. I tillegg tar jeg sensoroppdrag i norsk og engelsk (videregående skole).

Av utdannelse er jeg cand.philol. med hovedfag i litteraturvitenskap og grunnfag i nordisk og filosofi.

Jeg har forlagserfaring som redaktør i Spartacus forlag og har i egenskap av det jobbet med både norsk og oversatt litteratur. I tillegg har jeg erfaring fra Stortingets tekstsenter, hvor jeg språkvasket og korrekturleste komitéinnstillinger, og Hafslund Strøm og Sikkerhets kundesenter, hvor jeg som medarbeider på kundesenterets intranettprosjekt hadde ansvaret for intranettets språklige utforming. Jeg har også vært ekstern sensor i norsk for en videregående skole.

Jeg har flere års erfaring som frilansskribent for Ny Tid og har også skrevet for Morgenbladet og diverse studentpublikasjoner.

Jeg er leder av Norsk forening for språkkonsulenter.

Jeg er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

De siste to årene har jeg jobbet full tid som frilans språkkonsulent.

www.godtsprak.no