Solhaugen Miljøhjem

Solhaugen Miljøhjem er en helhets institusjon for barn og ungdom som ligger på Hadeland i Oppland fylke. Vi har avdelinger i alle tre Hadelandskommunene Lunner, Gran og Jevnaker, samt Søndre Land. Vi ligger 7 mil fra Gjøvik og Drammen. 6 mil fra Oslo og kun 3 mil fra Gardermoen.

Solhaugen ble etablert i 1954 som en barnepsykiatrisk avdeling under Nick Waal Inst. I 1971 tok Åge Strand jr over og videreutviklet en arbeidsmetode som vi i dag kaller Dialektisk Relasjonsterapi. Tilbudet bygger på at vi får muligheten til å gjennomføre en forvernsanalyse som skal vise oss om klienten trenger en primær relasjons -terapeutisk eller en primær atferdsterapeutisk tilnærming.

Solhaugen tar imot barn og ungdom hele året. Plassering i langtidstilbudet ved Solhaugen bør være basert på frivillighet. Hvis mulig ønsker vi å bruke tid på et forvern - slik at vi, oppdragsgiver, foresatte og barnet/ungdommen får tid til å tilpasse og organisere tilbudet best mulig til den enkelte.

Tilbudet som gis ved Solhaugen er tilrettelagt etter ungdommens behov. Institusjonen har avdelinger for h.h.v. 1, 2, 3, 4 og 5 ungdommer. Vi tar imot ungdommer av begge kjønn, og vi har ingen aldersgrenser.

Les mer på hjemmesiden til Solhaugen Miljøhjem