Språk: språkvask, korrektur, oversettelse

 

Korrekturlesing

Alle som arbeider med tekst, bør tilstrebe et korrekt og godt språk. God rettskrivning, riktig tegnsetting og godt språk skaper tillit og gjør kommunikasjonen lettere.

 

Nettressurser