Hjelpeorganisasjoner

  • Ammehjelpen arbeider for å verne og fremme amming. Organisasjonen arbeider for at mødre skal få hjelp og støtte til å amme så lenge de selv ønsker, til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig.
  • Foreningen rastløse bein
  • Retretten - hjelp for tidligere rusmiddel, alkohol- og tablettmisbrukere, deres pårørende og nærstående, samt at vi har eget tilbud til straffedømte i fengsel
  • Solhaugen Miljøhjem
  • Rachel Grepp Heimen Familiesenter – et tilbud til gravide, enslige forsørgere og par med barn. Rachel Grepp Heimen er dessverre nedlagt!