Ammehjelpen - verne og fremme amming

Ammehjelpen arbeider for å verne og fremme amming. Vårt mål er at mødre skal få all den hjelp og støtte de trenger til å amme så lenge de selv ønsker, til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig. Ammehjelpens arbeid er basert på frivillig innsats.

www.ammehjelpen.no

Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon. Gjennom mor-til-mor-kontakt gir vi gratis råd og støtte til ammende mødre. Ammehjelpen verner og fremmer også amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming nasjonalt og internasjonalt.

Ammehjelpere er tilgjengelige hele døgnet, og er et supplement til det offentlige tilbudet på helsestasjoner og ammepoliklinikker. Nasjonalt kompetansesenter for amming er en nær samarbeidspartner.

Hva er en Ammehjelper?

En Ammehjelper er en kvinne som selv har ammet sine barn, og som har dokumentert gode kunnskaper om amming gjennom Ammehjelpens egne godkjenningsrutiner. Disse kvinnene stiller sin tid til disposisjon for mødre som trenger støtte og veiledning i ammeperioden. Organisasjonen har i dag ca 100 frivillige Ammehjelpere (rådgivere).

Ammehjelpens målsetting

Ammehjelpen vil at en mor som ønsker å amme, skal få all den hjelp og støtte hun trenger til å amme så lenge hun selv og barnet ønsker. Ammehjelpens retningslinjer er klare på at vår rolle ikke er å overtale noen til å amme. Vi ønsker imidlertid et samfunn som legger til rette for amming, med gode helsetjenester, fleksible permisjonsordninger og tilgjengelighet for mødre med små barn i offentlige rom.

Ammerådgivning

Hvis du trenger ammerådgivning, har vi ikke et sentralt eller lokalt kontor du kan henvende deg til, men du er velkommen til å ringe en av våre Ammehjelpere privat eller sende oss en e-post. Sekretariatet kan svare på spørsmål rundt medlemskap og organisasjonsspørsmål.

Andre ting Ammehjelpen lokalt kan gjøre

• Leie ut elektriske brystpumper. Oversikt over hvilke steder du kan leie pumpe finner du her.
• Delta på fødselsforberedende kurs
• Besøke barselavdelinger for å presentere Ammehjelpen
• Delta i barselgrupper
• Arrangere kurs og møter om amming for mødre og helsepersonell

 

www.ammehjelpen.no